Zpracování odpadů, odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství a nakládání s odpady

tj. svoz, třídění, lisování, manipulace, drcení, lisování... je čím dál aktuálnějším tématem trvalého charakteru, kdy je vyžadována spolupráce obce (jak producenta odpadu, tak i "zpracovatele") a privátního sektoru (obyvatelé, firmy...). Nabízíme jak ucelené tak i dílčí řešení, bližší info: 725 336 421, prodej@traktorservis.cz 

Na mnohé nabízené stroje a zařízení lze využít dotace z aktuálních výzev Ministerstva životního prostředí.

    • Komunální vozidla Multicar s nástavbou
    • Zametací vozy Hako
    • Štěpkovače Laski
    • Elektrické vozy GARIA s klecí nebo nástavbou na svoz odpad (dotace Elektromobilita)
    • Traktorové nosiče kontejnerů WTC
    • Kontejnery na odpad MEVA
    • Nakladače MultiOne apod.
    • Lisy na papír a plasty pro recyklaci DIXI

Zprac. odpadů