Kontejnery, odpadní nádoby

Plastové kontejnery pro řešení sběru komunálního tříděného odpadu jak 2 kolové, tak 4 kolové jsou dodávány ve všech velikostních provedeních splňující požadavky normy EN 840. Tato norma zajišťuje, aby vyráběné produkty byly v souladu s danými nároky na rozměry výrobku, což umožňuje kontejnery využívat s komunální technikou ve všech zemích Evropské Unie.

Na nové odpadové nádoby lze využít dotaci Ministerstva životního prostředí z Operačního programu ŽP v rámci 14. výzvy - např. Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw").

Bližší info: 725 336 421, prodej@traktorservis.cz 

Kontejnery, odpadní nádoby