Lisy

Účinné snížení objemu starého obalového materiálu, odpadu z výroby a dalšího recyklovatelného odpadu pomocí paketovacích lisů přináší úsporu místa a snižuje provozní náklady. Třídění odpadu a jeho správná příprava k recyklaci navíc pomáhá chránit životní prostředí.

Rostoucí požadavky úřadů i společnosti na lepší využívání zdrojů nutí ekonomické subjekty k akci. Snížení množství nevyužitelného odpadu je tématem dneška. Již dnes může být až 80 % odpadů předáno dál jako zdroj k recyklaci a dalšímu využití a význam recyklace v budoucnu dál poroste.

Vertikální paketovací lisy značky DIXI jsou univerzální stroje, které jsou vhodné pro lisování nejrůznějších materiálů, jako je plast, papír, lepenka, plechovky, dřevěné bedny, ale i textilní a další frakce z výroby vhodné k dalšímu zpracování. Vyberte si z nabídky různých kapacit od lisovací síly 40 kN až po 600 kN.

Horizontální paketovací lisy DIXI jsou určené pro lisování velkého množství materiálu. Uplatnění najdou především ve výrobě a maloobchodě. Kromě odpadu jsou využitelné i pro lisování polotovarů a materiálů v průmyslu před transportem, což výrazně snižuje náklady na dopravu.

V rámci dotační 4. výzvy Ministerstva ŽP Udržitelné nakládání s odpady lze u projektů sběrných dvorů a systému odděleného sběru odpadů pořídit lis.

Lisy